foto: Johan Stuart

Varierend peil

De hoeveelheid water op het Landje varieert. De seizoenen zorgen voor een natuurlijk peilbeheer: in de winter en het voorjaar staat er veel water en in de zomer en het begin van de herfst weinig water. Het waterpeil kunnen we indien nodig regelen met een inlaat en een pomp. De sloot aan kant van het kanaal voert het water aan vanaf het IJ bij Spaarndam. Dat water heeft nog wat zout en is dus nog een beetje brak; dat komt omdat het in verbinding staat met het Noordzeekanaal, dat zout water ontvangt via de sluizen bij IJmuiden.

Karpers en Brasems

In het voorjaar paaien in de sloten Karpers en Brasems. Het zijn beide scholenvissen die in de slootbodem wroeten op zoek naar bodemdiertjes.

Als in april de ondiepe sloten rondom het Landje van Gruijters opwarmen, komen de Karpers hun eitjes hier afzetten. Dat gaat altijd gepaard met veel gespetter. Op de foto Schubkarpers.

De Wintertaling is één van de trouwste bewoners van het Landje van Gruijters. Het mannetje van deze kleine eend is erg mooi getekend.