Foto: Peter van Graafeiland

Trekvogels

Vooral in het voorjaar en het vroege najaar trekken de slikken veel trekvogels aan: Oeverlopers, Witgatjes, Bosruiters, Bonte Strandlopers en Kemphanen. Dit zijn allemaal steltlopers die broeden in Scandinavië, overwinteren in Afrika en graag even pauzeren in het Landje van Gruijters.

Wisselende waterstanden

Ook voor enkele plantensoorten is het slik belangrijk, zoals voor het Goudknopje en het zeldzame Slijkgroen. Deze en andere planten proberen het slik te koloniseren. De wisselende waterstanden voorkomen dit en houden zo mede het gebied open.

Een Zwarte Ruiter in zomerkleed is niet vaak te zien op het Landje van Gruiters, af en toe landen ze hier tijdens de voor- en najaarstrek. De Bosruiter (foto in de kop) is hier vaker te zien. Ze zoeken dan voedsel in het slik of ondiep water.