f Historie van het Landje van Gruijters

Soldaten konden ongezien achter dijk van het ene naar het andere fort. De Stelling van Amsterdam is een ring van forten en dijken rond Amsterdam. Deze Geniedijk kruist de veel oudere Velserdijk.

Bewoners woonboten

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw vonden woonboten en woonschepen een ligplaats in Zijkanaal B. Het was een vrijplaats zonder regels. Inmiddels hebben de woonboten een officiële status en zijn ze aangesloten op gas, licht en water. Veel bewoners voelen zich betrokken bij het Landje van Gruijters. Het Landje ligt in het recreatiegebied Spaarnwoude. Dat gebied wordt beheerd door het Recreatieschap. Zij hebben het beheer van het Landje overgedragen aan ons. Wij beheren dit gebied in nauwe samenwerking met de boer.

Zo zag Fort benoorden Spaarndam en het munitiebos er in 1977 uit. Op het Fort zijn de bomen nog klein en in het bos zijn de plofhuisjes voor opslag van munitie goed zichtbaar. Op de achtergrond de Heksloot en de Oude Spaarndammerpolder.

Foto van het Landje uit 1979 op de plek waar de Velserdijk de Geniedijk kruist. Vóór de aanleg van het Noordzeekanaal en de drooglegging van het IJ en Wijkermeer lag De Gruijters op de grens van de oude binnenzee. Met de aanleg van het Fort benoorden Spaarndam als onderdeel van de Stelling van Amsterdam is De Gruijters door een liniewal in twee delen gesplitst. Het zuidelijke gedeelte is nu in gebruik als ijsbaan van Spaarndam.
Bron: Noord-Hollands Archief.