Kievit. Foto: Alie van Nijendaal-Postma

Eenden en ganzen

Op het grasland grazen ook Grauwe Ganzen, Nijlganzen en tamme ganzen. In de winter vinden we er ook een andere graseter, de Smient. Deze eendensoort komt dan in grote groepen vanuit het noorden naar ons land. Op sommige plekken staan ook kruiden zoals Knoopkruid; daarin vinden Putters zaden.

De Argusvlinder houdt van warme, open graslanden met veel variatie in vegetatiehoogte. Er moet beschutting aanwezig zijn en ook warme plekken om op te warmen. Dat zijn stukken open grond, molshopen en damhekken. De soort gaat landelijk sterk achteruit.