Daarnaast wordt er in 2017 en 2018 flink geïnvesteerd om achterstallig onderhoud weg te werken en voorzieningen voor vogels aan te leggen. Dit is beschreven in de subsidieaanvraag die is gehonoreerd door de J.C. Ruigrokstichting.